Inschrijvingsformulier SMHC Magnus


Items met * verplicht invullen

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  De contributie van de club wordt geïnd via automatische incasso. Wlt u daarvoor de onderstaande machtiging invullen?

 
   
 
   
 
   
Frequentie:
  Eenmaal per Jaar

 
Terugboeking:
  U kunt het bedrag binnen 56 dagen terug laten boeken via de bank waar uw rekening loopt.

 
Overige informatie
   
 
   
 
   
  (Geheel getal)  
   
   
Klussendagen
  De club organiseert ieder jaar meerdere klussendagen. Als speler en/of ouder wordt verwacht dat u hieraan mee doet. Indien u dit niet kunt/wilt bestaat de mogelijkheid dit af te kopen voor 40,- per gezin per jaar.

 
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.