7.png 3.png 5.png 1.png 8.png 9.png 4.png

Klusdagen

 Klusdagen

  

Beste leden en beste ouders,

De onderhoudscommissie van MAGNUS organiseert 3 tot 5 keer per jaar klussendagen. Tijdens die dagen wordt met een groep van 15 tot 20 personen aan allerlei onderhoudsklussen in en rond het clubhuis en het veld gewerkt.

Het gaat dan over: schilderen, schuren, snoeien, schoonmaken, opruimen, onkruid verwijderen, etc.  

Voor de Jongste jeugd teams wordt verwacht dat ouders/verzorgers komen tijdens de speciaal georganiseerde klussendagen. Van de oudste jeugd teams en senioren wordt verwacht dat zij zelf komen met klussendagen.                                                                                           
Vaste coaches, scheidsrechters en commissie leden worden vrijgesteld. Zij zijn echter wel van harte welkom!

Tevens wordt de mogelijkheid gecreƫerd om het klussen af te kopen met 40 euro (per gezin/ per jaar).

Aan u wordt gevraagd welke dagen u beschikbaar bent (minimaal 2 aangeven). Vervolgens wordt u ingedeeld op één van deze klusdagen en daarover geinformeerd. En weet u wat het leuke is: het is nog heel gezellig ook!

Wanneer u hier niet aan deel kan nemen verzoeke dit per email te melden aan de Onderhoudscommissie: [email protected]

U krijgt dan een afkoop-factuur.

Dit seizoen zijn de klusdagen/avonden op:

zaterdag 24 februari   van 10 tot 14 uur (alleen binnenwerk en schoonmaak)

vrijdag 30 maart          van 18 tot 21.30 uur (alleen binnenwerk en schoonmaak)

zaterdag 12 mei           van 10 tot 14 uur (schoonmaak en buitenwerk)

zaterdag 9 juni             van 10 tot 14 uur (schoonmaak en snoeiwerk)

vrijdag 29 juni              van 18 tot 21.30 uur (alleen schoonmaak)

 

 

Met vriendelijke groet,

Mark Paauw en Frans Jansen