9.png 3.png 5.png 8.png 1.png 7.png 4.png

Contributie

Penningmeester
René van den Outenaar
[email protected]

Definitief – vastgesteld in ALV 13/12/2017

 

Contributie seizoen 2017-2018

In onderstaande tabel staan de contributies voor het seizoen 2017-2018. Hierbij zijn de bedragen ten opzichte van het seizoen 2016-2017 als volgt aangepast:

·       Jaarlijkse indexering € 5,-- en afronding op € 5,--

·       2e jaar accommodatiebeleid gemeente Schagen (verhoging contributies veldsporten € 45,-- in 3 jaar) 

·       Contributie Benjamins en E/F jeugd iets verlaagd

·       Jeugd ingedeeld in 3 categorieën

·       Nieuw tarief en aangepaste regels voor studentenlid (maximaal  50% van de wedstrijden)

·       Extra verhoging € 10,-- voor zaalhockey (ABC-jeugd en Senioren)

 

Overige bijzonderheden:

·       Betaling van de contributie vindt bij voorkeur plaats per automatische incasso

·       Voor jeugdleden bepaalt de leeftijd op 1 oktober 2017 de hoogte van de contributie

·       Als een jeugdlid in een team van een hogere leeftijdsklasse speelt dan geldt de laagste contributie

·       Bij betaling per automatische incasso wordt de contributie in 2 termijnen geïnd

·       Bij betaling per factuur dient de contributie in één keer te worden betaald

 

Contributie

Leeftijd

Bijz.

Factuur

Incasso

Heren/Dames Veteranen

 

 

245,--

235,--

Trimlid

19 en ouder

 

130,--

120,--

Senioren*

19 en ouder

 

260,--

250,--

Studentenlid**

17 -19

 

120,--

110,--

A/B-jeugd*

14 -18

 

225,--

215,--

C/D-jeugd*

10 -13

 

210,--

200,--

E/F-jeugd

6 - 9

 

175,--

165,--

Benjamins

5

 

130,--

120,--

Gezinsmaximum

 

700,--

 

 

Toeslag per lid bij betaling per factuur cq korting voor incasso

 

10,--

 

 

Inschrijfgeld

 

15,--

 

 

Bijdrage voor zaalhockey (in tarief)

 

10,--

 

 

Afkoop klussendagen

 

40,--

 

 

 

*) spelen tevens zaalhockey
**) alleen in bijzondere gevallen; student mag maximaal 50% van de wedstrijden meespelen en traint niet of nauwelijks