Organisatie

Bestuur
Hans Bus Voorzitter
Patrick Blankenzee Penningmeester
Gerrit Van Der Veen Secretaris
Commissie Hockey Technische Zaken
Simone van Hunnik Voorzitter HTC
Maarten van Rossem Wedstrijdsecretariaat
vacature Lid Coordinator ABC
Commissie Kantine en Inkoop
Susan de Jong Kantine Planning
vacature Kantine Planning Inkoop
Masja Meijer Lid
Laura Zendveldt Lid
vacature Lid Inkoop
Commissie Onderhoudsco├Ârdinatie
vacature Voorzitter
Frans Jansen Lid
Mark Paauw Lid
Commissie PR
Isabelle Brus Voorzitter
vacature Lid
Evenementen
Nellemieke Rijvordt Lid
Commissie Sponsoring
Hajo Solkesz Voorzitter
vacature Lid
Isabelle Brus Lid
Vertrouwenspersoon
David Reijmerink Vertrouwenspersoon In geval van overtreding gedragsregels, (sexuele) intimidatie of anderszins kan de vertrouwenspersoon benaderd worden.