Algemene Ledenvergadering Magnus op 2 oktober 2019

10-9 Nieuws Let op: datum gewijzigd! De Algemene Ledenvergadering van SMHC Magnus vindt plaats op woensdag 2 oktober a.s. vanaf 19:30 uur.

Inloop en koffie is vanaf 19:15
Aansluitend op de vergadering is er vanaf circa 21:15 een borrel voor alle vrijwilligers en ouders.

Agenda, verslagen en jaarrekening zijn voor alle leden te vinden op LISA, onder https://team.lisa-is.nl/Documents 

 
10-9-2020 Bestuursmededeling Bijlage